Nyxoah S.A. (“Nyxoah” of de “Onderneming”) een gezondheidstechnologiebedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve oplossingen en diensten voor de behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, kondigt vandaag haar voornemen aan nieuwe geldmiddelen aan te trekken door middel van een beursgang (“IPO”) waarbij al haar aandelen worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de “Aanbieding”). Bestaande aandeelhouders hebben reeds toegezegd voor een totaalbedrag van minstens € 15 miljoen te zullen inschrijven op de Aanbieding van de IPO van Nyxoah.

 

Enkele kenmerken van de Onderneming

 • Nyxoah ontwikkelt en commercialiseert het Genio®-systeem, een CE-gemarkeerde, gebruikersgerichte, bilaterale neurostimuleringstherapie voor de behandeling van matige tot ernstige vormen van het Obstructieve Slaapapneu Syndroom (OSAS), de meest voorkomende slaapgerelateerde ademhalingsstoornis ter wereld, dat in verband wordt gebracht met een verhoogde sterftekans en comorbiditeiten, zoals hart- en vaatziekten, depressie en beroertes.

 • Het verschil met andere hypoglossalezenuwstimulatietechnieken (HGNS) waarmee OSAS behandeld wordt, is dat het Genio®-systeem 's werelds eerste en enige batterijloze, minimaal invasieve, draadloze neurostimulatie-implantaat is.

 • Gericht op de grote en snel groeiende wereldwijde OSAS-markt, met 936 miljoen mensen tussen 30 en 69 jaar die wereldwijd aan OSAS lijden. 425 miljoen patiënten met matige tot ernstige vormen van OSAS hebben behandeling nodig.1

 • Naar schatting komen 1,1 miljoen inwoners van de VS en Europa/Australië en Nieuw-Zeeland in aanmerking voor hypoglossale‑zenuwstimulatie, wat neerkomt op een opportuniteit van 20 miljard USD.

 • Het Genio®-systeem is bedoeld om te worden gebruikt als tweedelijnstherapie voor de behandeling van patiënten met matige tot ernstige vormen van OSAS bij wie conventionele therapie, zoals continue positieve luchtwegdruk ("CPAP”), niet heeft geholpen.

 • Nyxoah heeft in Duitsland een terugbetaling voor HGNS verkregen in het kader van het bestaande NUB-systeem (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden), waardoor de Onderneming haar eerste inkomsten heeft gegenereerd en zich verder aan het voorbereiden is op toetreding tot de commerciële markt in specifieke Europese landen.

 • Nyxoah heeft onlangs toestemming van de FDA (Food and Drug Administration) gekregen om haar sleutelstudie DREAM IDE (Investigational Device Exemption) te starten. De eerste patiënten uit de VS zullen naar verwachting in 2020 worden gerekruteerd.

 • De klinische studie BLAST OSA, gepubliceerd in het toonaangevende medisch tijdschrift de European Respiratory Journal, heeft de eerste positieve resultaten opgeleverd op het gebied van veiligheid en werkzaamheid van het Genio®-systeem.

 • Op dit moment worden er door middel van de lopende EliSA-trial, verspreid over circa 25 slaapcentra in Europa, klinische langetermijngegevens (vijf jaar) verzameld.

 • De lopende BETTER SLEEP-studie is gericht op het verzamelen van klinische bewijzen voor een potentieel aanvullende therapeutische indicatie voor gecontra-indiceerde patiënten met complete concentrische collaps ("CCC"), die circa 25% uitmaken van de patiënten met matige tot ernstige vormen van OSAS.

 • Geleid door een sterk en ervaren team dat zichzelf bewezen heeft in de gezondheidssector en het naar de markt brengen van bedrijven.

 • Gesteund door vooraanstaande investeerders, waarbij historische aandeelhouders worden samengebracht onder leiding van Robert Taub evenals andere serie-ondernemers alsmede de strategische investeerders Cochlear Limited (ASX: COH) en ResMed Inc. (NYSE: RMD, ASX: RMD), de internationale participatiemaatschappij Gilde Healthcare en SRIW, de Regionale Investeringsmaatschappij van Wallonië.

Olivier Taelman, CEO van Nyxoah: “Wij zijn zeer verheugd onze voorgenomen beursgang op Euronext Brussels aan te kondigen. Obstructieve Slaapapneu is een bestaande, grote en snel groeiende markt, waarin neurostimulatie door de medische, patiënten- en zorginstellingen in Europa en de VS is geaccepteerd als klinisch bewezen behandelmethode. Nyxoah heeft een unieke, specifiek op OSAS-patiënten afgestemde neurostimulatieoplossing ontwikkeld, die een revolutie teweeg zal brengen in de markt voor hypoglossale‑zenuwstimulatie. De beursgang van Nyxoah zal ons naar verwachting de financiële middelen bezorgen voor de verdere ontwikkeling van overtuigende klinische bewijzen in Europa, Australië & Nieuw-Zeeland en de VS. Daarnaast zullen we investeren in de ontwikkeling van de volgende generatie van het Genio®-systeem en zullen we de vervaardiging opschalen om verdere handelsactiviteiten in onze geografische aandachtsgebieden aan te jagen.”

Robert Taub, oprichter en uitvoerend voorzitter van Nyxoah, voegde daaraan toe: “Wij denken dat dit het juiste moment is om Nyxoah op de publieke markten te brengen om de volgende stap in de ontwikkeling van de Onderneming te kunnen zetten. Als Belgische onderneming met dochtermaatschappijen in Israël, Australië en de VS is een notering op Euronext Brussels van strategisch belang en biedt het een uitstekend financieel ecosysteem waarmee wij ons aandeelhoudersbestand kunnen verbreden en de basis kunnen leggen voor toekomstige groei.”
 

Over obstructieve slaapapneu

OSAS is de meest voorkomende slaapgerelateerde ademhalingsstoornis ter wereld. Iemand die hieraan lijdt, stopt tijdens zijn of haar slaap met ademhalen, waarbij de luchtweg herhaaldelijk gedeeltelijk (hypopneu) of geheel (apneu) wordt afgesloten en waardoor de hoeveelheid lucht die de longen bereikt, afneemt. OSAS is een chronische aandoening die in verband wordt gebracht met een verhoogde sterftekans en comorbiditeiten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, depressie en beroertes. De huidige zorgstandaard bestaat uit continue positieve luchtwegdruk (CPAP), een behandeling waarbij er lucht in de bovenste luchtwegen wordt geperst om deze open te houden.
 

Belangrijkste voordelen van het Genio®-systeem

De Onderneming gelooft dat het Genio®-systeem dankzij de volgende belangrijke pluspunten het potentieel heeft een beter therapeutisch effect te bereiken dan andere, bestaande hypoglossale‑zenuwstimulatiemarkt en andere tweedelijnstherapieën voor OSAS:

 • Een veilige en doeltreffende therapie: uit resultaten van de BLAST OSA-studie is gebleken dat het Genio®-systeem goed wordt verdragen, waarbij er geen productgerelateerde ernstige ongewenste voorvallen zijn gemeld, en doeltreffend is, met, na zes maanden, in vergelijking met geen behandeling, een statistisch significante daling van de AHI (apneu-hypopneu-index) en ODI (oxygenatie-desaturatie-index).2

 • Hoge therapietrouw: De BLAST OSA-gegevens hebben gewezen op hoge therapietrouw: 91% van de deelnemers heeft het systeem zes maanden lang meer dan vijf nachten per week gebruikt.

 • Verbetering van de levenskwaliteit: uit resultaten van de BLAST OSA-studie is gebleken dat de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk was verbeterd.

 • Specifiek ontworpen voor OSAS: in tegenstelling tot andere hypoglossale‑zenuwstimulatietechnieken is het Genio®-systeem specifiek ontworpen voor de behandeling van OSA.

 • Minimaal invasief: het Genio®-systeem heeft slechts één draadloos en batterijloos implanteerbaar deel, dat snel en gemakkelijk met slechts één incisie geïmplanteerd kan worden.

 • Bilaterale hypoglossale‑zenuwstimulatie: Op basis van klinisch onderzoek gelooft Nyxoah dat bilaterale stimulatie, in vergelijking met unilaterale stimulatie, waarbij slechts één tak van de linguale zenuw wordt gestimuleerd, zorgt voor een sterkere spiersamentrekking, een meer symmetrische beweging van de tong en een grotere opening van de luchtweg.

 • Deels extern apparaat, zonder geïmplanteerde batterij: de activeringschip, die het gepersonaliseerde therapieprogramma van de gebruiker en de batterij van het apparaat bevat, is een extern apparaat wat latere updates en upgrades van het Genio®-systeem en vervanging van de batterij mogelijk zal maken zonder dat daar extra operaties voor nodig zijn.

 • Om een verbetering van de nettogezondheidsresultaten voor slapers aan te tonen, worden er door middel van de huidige EliSA-studie van de Onderneming, verspreid over circa 25 slaapcentra in Europa, klinische langetermijngegevens (vijf jaar) verzameld.

De Aanbieding

De Aanbieding bestaat naar verwachting uit: (i) een eerste openbare aanbieding aan retail- en institutionele beleggers in België; (ii) een plaatsing in de Verenigde Staten bij personen die redelijkerwijs beschouwd worden als gekwalificeerde institutionele kopers, als bedoeld in Artikel 144A van de U.S. Securities Act van 1933 (Effectenwet van de VS), zoals gewijzigd (de “U.S. Securities Act"); en (iii) plaatsingen bij bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers buiten België en de Verenigde Staten. Naar verwachting vindt de plaatsing buiten de Verenigde Staten plaats in overeenstemming met Bepaling S van de U.S. Securities Act.

Degroof Petercam NV/SA en Belfius Bank NV/SA treden in verband met de Aanbieding op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Op voorwaarde dat het prospectus wordt goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”), wordt verwacht dat de prijsschaal en overige informatie met betrekking tot de Aanbieding, zullen worden gepubliceerd wanneer de Aanbieding naar verwachting van start zal gaan. Na goedkeuring zal het prospectus naar verwachting beschikbaar gesteld worden op het hoofdkantoor van de Onderneming en op de websites van Nyxoah (www.nyxoah.com) en van de Joint Global Coordinators (www.belfius.be en www.degroofpetercam.be).

- EINDE -
 

Neem voor meer informatie contact op met:

Nyxoah
Rémi Renard, VP Therapy Development and Education
remi.renard@nyxoah.com
+32 472 12 64 40

Voor mediaverzoeken neemt u contact op met:

Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Ashley Tapp, Lindsey Neville, Taiana De Ruyck Soares 
Nyxoah@consilium-comms.com
+44 (0)20 3709 5700

 

Location

Mont-Saint-Guibert, België

Main Text

Over Nyxoah

Nyxoah is een gezondheidstechnologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve oplossingen en diensten voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De belangrijkste oplossing van Nyxoah is het Genio®-systeem, een CE-gemarkeerde, gebruiksvriendelijke, volgende generatie hypoglossale‑zenuwstimulatietherapie voor OSAS, wereldwijd de meest voorkomende slaapgerelateerde ademhalingsstoornis die in verband wordt gebracht met een verhoogde sterftekans3 en comorbiditeiten, waaronder hart- en vaatziekten, depressie en beroertes.

Na de succesvolle afronding van de BLAST OSA-studie bij patiënten met matige tot ernstige vormen van OSAS, kreeg het Genio®-systeem in maart 2019 zijn Europese CE-markering. Momenteel voert het bedrijf in Australië en Nieuw-Zeeland de BETTER SLEEP-studie uit voor uitbreiding van de therapie-indicatie, en een post-marketing EliSA-studie in Europa om de veiligheid en doeltreffendheid van het Genio®-systeem op de lange termijn te bevestigen. In juni 2020 heeft de FDA de aanvraag voor de Investigational Device Exemption (“IDE”) van Nyxoah goedgekeurd, waardoor het bedrijf kan beginnen met de cruciale DREAM-studie ter ondersteuning van de FDA-goedkeuring in de VS.

Kijk voor meer informatie op www.nyxoah.com.

Let op – CE-gemarkeerd sinds 2019. Onderzoeksapparaat in de Verenigde Staten. Door de federale wet beperkt tot gebruik in studies.

Belangrijke mededeling

Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op aandelen van Nyxoah (de "Onderneming"), en maakt daar ook geen deel van uit. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag voor aandelen van de Onderneming die zullen worden uitgegeven in verband met de voorgenomen aanbieding mag alleen worden gedaan op basis van de informatie in het prospectus in verband met de voorgenomen aanbieding en eventuele aanvullingen daarop (het "Prospectus").

Deze aankondiging is geen prospectus. De informatie in deze aankondiging is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld om volledig te zijn. Beleggers mogen niet inschrijven op effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, behalve op basis van de informatie in het Prospectus dat de Onderneming verwacht te publiceren na goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het Prospectus zal gedetailleerde informatie bevatten over de Onderneming en haar activiteiten, beheer, risico's verbonden aan het beleggen in de Onderneming, alsook jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor een beleggingsovereenkomst of - beslissing.

Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie of distributie, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze aankondiging is geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van registratie. Er wordt geen openbaar aanbod van effecten gedaan in de Verenigde Staten.

Deze materialen vormen geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen, noch maken zij deel uit van een aanbod om effecten te kopen of te verkopen of een verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven, en er zal geen verkoop van de effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie ervan onder de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Een prospectus voor de toepassing van Verordening 2017/1129, zoals gewijzigd (samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk (elk een "Relevante Staat"), de "Prospectusverordening") is ingediend bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en zal beschikbaar zijn voor raadpleging op de website van de Vennootschap (www.nyxoah.com) en gratis verkrijgbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Beleggers worden uitgenodigd om sectie 2 van het Prospectus te raadplegen die specifieke informatie over risicofactoren bevat. De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde landen bij wet of regelgeving worden beperkt. Dienovereenkomstig dienen personen die in het bezit komen van dit persbericht zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, zullen niet openbaar worden aangeboden en zullen niet worden geregistreerd in enig ander rechtsgebied dan België.

In elke andere Relevante Staat dan België die de Prospectusverordening heeft geïmplementeerd, is deze mededeling alleen gericht aan en is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Relevante Staat in de zin van de Prospectusverordening.

Deze mededeling en de hierin opgenomen informatie vormen geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot aankoop van effecten van de Onderneming, en zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Zuid-Afrika, Israël, Canada, Japan of enig ander rechtsgebied waar dit door de toepasselijke wetgeving verboden zou zijn.

De datum van voltooiing van de notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kan onder meer worden beïnvloed door de marktomstandigheden. Er is geen garantie dat een dergelijke notering zal plaatsvinden, en beleggers moeten hun financiële beslissingen niet baseren op de intenties van de Onderneming met betrekking tot een dergelijke notering in dit stadium.

Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico om het volledige geïnvesteerde bedrag te verliezen. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, dienen een bevoegd persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in het geven van advies over dergelijke beleggingen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot de voorgenomen aanbieding. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professionele adviseur te raadplegen met betrekking tot de geschiktheid van de voorgenomen aanbieding voor de betrokken persoon.

De Onderneming heeft geen enkele actie ondernomen die een aanbod van aandelen van de Onderneming of het bezit of de verspreiding van deze materialen of enig ander aanbod of publiciteitsmateriaal met betrekking tot dergelijke aandelen in enig rechtsgebied buiten België mogelijk zou maken indien actie voor dat doel vereist is. De vrijgave, publicatie of verspreiding van dit materiaal in bepaalde rechtsgebieden kan wettelijk beperkt zijn en daarom moeten personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, zich informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht nemen. De uitgifte, de inschrijving op of de aankoop van aandelen van de Onderneming kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of statutaire beperkingen. De Onderneming is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen niet worden nageleefd door een persoon.

De inhoud van deze aankondiging bevat uitspraken die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of kunnen worden geacht te zijn. In sommige gevallen kunnen toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden "gelooft", "schat", "anticipeert", "verwacht", "is van plan", "kan", "zal", "is voornemens", "vervolgt", "doorlopend", "mogelijk", "voorspellen", "project", "doel", "nastreven" of "zouden" of, in alle gevallen, hun tegenstelling of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door discussies over strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over de bedoelingen, overtuigingen of huidige verwachtingen van de Onderneming met betrekking tot, onder andere, haar bedrijfsresultaten, vooruitzichten, groei, strategieën en dividendbeleid en de sector waarin de Onderneming actief is. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico's en onzekerheden in. Van tijd tot tijd kunnen er nieuwe risico's ontstaan, en het is voor de Onderneming niet mogelijk om al deze risico's te voorspellen, noch kan de Onderneming de impact van al deze risico's op haar activiteiten beoordelen, noch de mate waarin eventuele risico's, of een combinatie van risico's en andere factoren, ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Gezien deze risico's en onzekerheden dient de lezer niet te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen als een voorspelling van de werkelijke resultaten. Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van de Onderneming onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot openbaarmaking en voortdurende informatie, is de Onderneming niet voornemens, en neemt ze geen enkele verplichting op zich, om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Bank Degroof Petercam NV en Belfius Bank NV/SA (de "Underwriters") handelen voor de Onderneming en niemand anders in verband met de voorgenomen aanbieding, en zullen tegenover niemand anders dan de Onderneming verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming die aan hun respectieve cliënten wordt geboden, noch voor het verstrekken van advies met betrekking tot de voorgenomen aanbieding.

De Onderneming neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de informatie in deze aankondiging. Geen van de Joint Global Coordinators of een van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen of een van hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de waarheid, de juistheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of de afwezigheid van informatie in de aankondiging) of enige andere informatie met betrekking tot de Onderneming, hetzij schriftelijk, mondeling of in visuele of elektronische vorm, en de wijze waarop deze is verzonden of beschikbaar is gesteld, of voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze aankondiging of de inhoud ervan of dat anderszins in verband daarmee is ontstaan. Elk van de Joint Global Coordinators en elk van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen wijzen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle aansprakelijkheid af, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad, een contract of anderszins, die zij anders zouden kunnen hebben met betrekking tot deze aankondiging of een dergelijke verklaring of informatie. Geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, wordt gegeven door een van de Joint Global Coordinators of een van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, verificatie of toereikendheid van de informatie in deze aankondiging, en niets in deze aankondiging zal worden beschouwd als een belofte of een verklaring in dit verband, al dan niet ten aanzien van het verleden of de toekomst.

Footnote

1 Benjafield, Adam V et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med 2019 Published Online July 9, 2019

2 Eastwood PR, Barnes M, MacKay SG, et al. Bilateral Hypoglossal Nerve Stimulation for Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea. Eur Respir J 2019

3 Young T. et al: Sleep Disordered Breathing and Mortality: Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1; 31(8): 1071–1078.

Disclaimer

NIET VOOR DIRECTE OF INDIRECTE, GEHELE OF GEDEELTELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA, CANADA, JAPAN.

Een investering in de Aangeboden Aandelen brengt aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee. Potentiële investeerders dienen het gehele prospectus te lezen, in het bijzonder het gedeelte “Risicofactoren”, waarin factoren besproken worden die in verband met een investering in de Aangeboden aandelen in aanmerking genomen dienen te worden, waaronder het risico dat (i) hoewel de Onderneming op basis van de eerste positieve resultaten van klinische studies in Europa wettelijke goedkeuring (CE- markering) voor het Genio®-systeem heeft verkregen, dit nog niet betekent dat de klinische werkzaamheid ervan is aangetoond, en er is geen garantie dat lopende en toekomstige klinische studies die bedoeld zijn om verdere handelsvergunningen (zoals in de VS) te ondersteunen, succesvol zullen zijn en dat het Genio®-systeem zal werken zoals beoogd, (ii) de toekomstige financiële prestaties van de Onderneming zullen afhangen van de resultaten van lopende en toekomstig klinische studies en de commerciële aanvaarding (met inbegrip van vergoeding) van het Genio®-systeem (op de datum van dit document het enige product van de Onderneming dat zich in de commerciële fase bevindt), (iii) de Onderneming vanaf het begin operationele verliezen, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd verlies heeft opgelopen, en mogelijk niet in staat is winstgevend te worden en daarna ook te blijven, (iv) de Onderneming in de toekomst naar verwachting extra middelen nodig zal hebben om te voldoen aan haar kapitaal- en bestedingsbehoeften, en verdere financiering mogelijk niet beschikbaar zal zijn wanneer die nodig is, of de toegang van de Onderneming tot aanvullende financiering aanzienlijk zou kunnen beperken. Eventuele inkomsten uit de Aanbieding daargelaten, heeft de Onderneming onvoldoende werkkapitaal om vanaf de datum van het prospectus gedurende een periode van ten minste twaalf maanden te voldoen aan haar werkkapitaalbehoeften. Al deze factoren moeten in aanmerking genomen worden voordat geïnvesteerd wordt in de Aangeboden aandelen. Potentiële investeerders moeten het economisch risico van een investering in aandelen van de Onderneming en een geheel of gedeeltelijk verlies van hun investering kunnen dragen.

Banner bottom left
Discover Genio®
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
Cookie Settings