Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Nyxoah S.A., daaraan gelieerde bedrijven en dochterondernemingen (hierna 'Nyxoah') en we behandelen die met de uiterste zorgvuldigheid.

Nyxoah S.A. met statutaire zetel in (België), (ondernemingsnummer BE 0817.149.675) is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

We hebben een privacybeleid opgesteld om u uit te leggen hoe Nyxoah omgaat met uw persoonsgegevens. Het privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die u verstrekt en die wij over u als natuurlijke persoon verwerken wanneer u onze website bezoekt en zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Wanneer u onze website bezoekt

Behalve zoals uiteengezet in ons cookiebeleid, zullen wij geen gegevens verwerken over uw apparaat of over uw gebruik van onze website.

Wanneer u via de website contact met ons opneemt

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoek te beantwoorden en te beheren (bv. verzoek om informatie, abonnement op onze nieuwsbrief). Deze verwerking is gebaseerd op uw inherente toestemming.

Voor websites van derden kunnen andere regels gelden

Nyxoah.com kan links naar websites, applicaties, producten of diensten van derden bevatten en kan u in staat stellen om op of via websites van derden een bericht te plaatsen. We zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites van derden die toegankelijk zijn via of waarnaar wordt verwezen door onze website, of voor de informatie of content van die websites. Houd er rekening mee dat ons privacybeleid niet meer van toepassing is wanneer u een link naar een andere website gebruikt. Uw surfgedrag en uw acties op andere websites, inclusief die waarnaar wij verwijzen, zijn onderworpen aan de regels en het beleid die specifiek zijn voor die website. Daarnaast bent u als enige verantwoordelijk voor eventuele content die u op of via een website van derden besluit te plaatsen.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • Identiteitsgegevens die u verstrekt (achternaam, voornaam, e-mailadres, beroep enz.)
 • Informatie uit correspondentie of vastgelegd tijdens bijeenkomsten met betrekking tot onze diensten; dit omvat onderlinge correspondentie per post of e-mail en eventuele bijeenkomsten en telefoongesprekken, evenals aantekeningen en gegevensinvoeren;
 • Informatie die relevant is voor uw abonnementen op onze communicatie;
 • Als u een sollicitatie indient, verstrekt u mogelijk aanvullende gegevens over uw academische en werkachtergrond, kwalificaties, vaardigheden, referenties, uw rijksregisternummer, uw paspoort of andere identiteitsdocumenten, en soortgelijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantbeheer (voorbeeld: beheer van onze communicatie);
 • Personeelsbeheer;
 • Onderzoek en ontwikkeling. Dit kan onder meer betrekking hebben op het opstellen van een profiel (voorbeeld: als u een potentiële gebruiker, arts of geïnteresseerde bent).

Hoe beschermen we uw gegevens?

We gebruiken passende technologische en operationele beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik, zoals:

 • zorgen voor de fysieke en digitale beveiliging van onze uitrusting en apparaten door waar nodig de juiste wachtwoordbeveiliging en versleuteling te gebruiken;
 • zorgen voor de fysieke beveiliging van onze kantoren of andere locaties;
 • handhaving van een gegevensbeschermingsbeleid voor en het leveren van gegevensbeschermingstraining aan onze medewerkers;
 • beperking van de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen binnen het bedrijf die uw gegevens in het kader van huw werkzaamheden moeten gebruiken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u contact met ons hebt en zolang dat wettelijk verplicht is (tot 10 jaar na beëindiging van het contact) of om de door ons geleverde dienst te garanderen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Unie, aangezien sommige van onze gelieerde bedrijven, commerciële partners of verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Elke doorgifte naar een land buiten de Europese Unie is gebaseerd op passende veiligheidsmaatregelen (adequaatheidsbesluit en/of standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Unie). U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de passende veiligheidsmaatregelen die wij voor dergelijke doorgiftes hebben ingesteld.

Welke rechten hebt u op basis van de geldende wetgeving?

 • U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens in eerste instantie was gebaseerd op uw toestemming.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking ervan te beperken.
 • U kunt bezwaar maken tegen verwerking voor direct marketing.
 • U kunt bezwaar maken tegen verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij hebben verwerkt.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk op de betreffende gegevensbeschermingswetgeving is begaan.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de privacy bij Nyxoah S.A., kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, per post:

Functionaris voor gegevensbescherming

Nyxoah. S.A.
Rue Edouard Belin 12
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIË

of per e-mail naar privacy@nyxoah.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk op de betreffende gegevensbeschermingswetgeving is begaan.

In België is de toezichthoudende autoriteit 
Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles / 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35

commission@privacycommission.be

http://www.privacycommission.be/

 

bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
Cookie Settings