Veelgestelde
vragen

Deze sectie bevat algemene informatie over medische aandoeningen en mogelijke behandelingen. Het is geen medisch advies. Neem contact op met uw arts als u medische vragen hebt.

Obstructieve slaapapneu

Om uw aandoening vast te stellen, zal uw arts op basis van uw klachten en symptomen mogelijk een evaluatie uitvoeren en onderzoek en tests uitvoeren. Uw arts kan u voor een grondige evaluatie doorverwijzen naar een slaapspecialist in een slaapcentrum of slaapkliniek.

Er zal een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd en uw arts zal het achterste deel van uw keel, mond en neus onderzoeken op extra weefsel of afwijkingen. Er kunnen ook aanvullende controles nodig zijn. Uw arts kan u ook doorverwijzen naar een NKO-arts om eventuele anatomische blokkades in uw neus of keel uit te sluiten. Een slaapspecialist kan aanvullende evaluaties uitvoeren om uw aandoening te diagnosticeren, de ernst te bepalen en een behandelplan op te stellen. De evaluatie kan een nachtelijk slaaponderzoek omvatten om uw ademhaling en andere lichaamsfuncties tijdens uw slaap te registreren.

Tests

Er zijn twee typen tests die obstructieve slaapapneu kunnen detecteren:

  • Polysomnografie: dit is een slaaponderzoek waarbij u wordt aangesloten op apparatuur voor het monitoren van uw hart-, long- en hersenactiviteit, ademhalingspatronen, spieractiviteit in de benen en het zuurstofgehalte terwijl u slaapt.
  • Slaaponderzoek thuis: in bepaalde omstandigheden kan uw arts u een versie van de slaaptest (polygrafie) geven die u thuis kunt uitvoeren om obstructieve slaapapneu te diagnosticeren.

De BLAST OSA(1)-studie werd in 2019 afgerond en resulteerde in de CE-markering voor het Genio®-systeem. De BLAST OSA-studie toonde positieve resultaten aan ten aanzien van de veiligheid en prestaties van het Genio®-systeem. De patiënttevredenheid was zeer hoog, waarbij 82% van de patiënten aangaf uiterst of enigszins tevreden te zijn over het Genio®-systeem. 91% van de patiënten gaf aan het Genio®-systeem meer dan 5 dagen per week te gebruiken, terwijl 77% een nachtelijk gebruik van meer dan 5 uur per nacht meldde.

Het percentage bedpartners dat melding maakte van luid, zeer intens snurken, of aangaf de slaapkamer te verlaten wegens het snurken van de deelnemer, daalde van 96% naar 35%.

1. Eastwood PR, Barnes M, MacKay SG, et al. Bilateral Hypoglossal Nerve Stimulation for Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea. Eur Respir J 2019

   

Genio®-implantaat en gebruik

Tussen de operatie en de activatie van het Genio®-systeem moeten er een aantal dingen gebeuren. Allereerst moet uw lichaam genezen en herstellen van de chirurgische ingreep. Na zes tot acht weken is de herstelperiode voorbij en zult u persoonlijke hulp ontvangen om u te tonen hoe uw Genio®-systeem werkt en om het systeem te activeren.

Tijdens de persoonlijke trainingssessies zult u voor het eerst ervaren hoe het voelt wanneer de zenuwen van uw tongspier worden gestimuleerd. Het kan even duren om te wennen aan het gevoel van deze specifieke tongbeweging. Bovendien kan de gevoeligheid en de intensiteit van deze nieuwe ervaring verschillen per persoon.

Tijdens die persoonlijke sessies moet u minstens twee slaaponderzoeken ondergaan om de instellingen van uw Genio®-systeem te bepalen en af te stellen. Daarna kunt u het groene licht krijgen om te starten met het gebruik van uw Genio®-activatiechip. Uw arts zal mogelijk aanvullende slaaponderzoeken willen uitvoeren om de instellingen van uw Genio®-therapie te monitoren en te optimaliseren.

De juiste werking van de activatiechip en het implantaat is sterk afhankelijk van de pleister. Deze pleister moet goed onder uw kin blijven hechten. Het hechtdeel blijft beter op zijn plaats zitten wanneer de kin vrij is van gezichtshaar.

De adhesieve patch en de activatiechip zijn bedoeld om als één geheel te functioneren. De chip wordt stevig op de pleister vastgeklikt om losraken tijden de nacht te voorkomen.

Indicaties en marktbeschikbaarheid

Het Genio®-systeem wordt gebruikt als tweedelijnsbehandeling voor volwassen patiënten die lijden aan matige tot ernstige obstructieve slaapapneu (OSA). Het Genio®-systeem wordt gebruikt bij volwassen patiënten die therapie met positieve luchtwegdruk (PAP) niet verdragen of hebben geweigerd of bij wie die therapie heeft gefaald. Aanvullende eisen:

  • Apneu-hypopneu-index (AHI) vanaf 15 tot en met 65
  • Queteletindex (BMI) lager dan 35 kg/m²

   

Genio® heeft in maart 2019 de CE-markering gekregen en is goedgekeurd voor gebruik in Europa. Op dit moment is Genio® niet in de handel verkrijgbaar in de Verenigde Staten.

   

bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
Cookie Settings