De impact van OSA

Obstructief slaapapneu (OSA) verstoort niet alleen het leven van u en uw partner, het heeft ook veel andere gevolgen voor de gezondheid, zoals een hogere kans op hart- en vaatziekten. Vermoedt u dat u lijdt aan OSA, bezoek dan uw huisarts, aangezien er veel behandelingen mogelijk zijn.

OSA header
normalbreathing

Normale ademhaling

Hypopnea

Hypopneu

Apnea

Apneu

Wat is OSA?

OSA is de meest voorkomende slaapgerelateerde ademhalingsstoornis, waar wereldwijd zo'n 936 miljoen mensen in de leeftijd van 30 tot 69 jaar aan lijden, waaronder 425 miljoen mensen die lijden aan matige tot ernstige OSA die behandeling vereist[[Benjafield, Adam V et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med 2019 Published Online 9 July 2019 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5.]].

OSA treedt op wanneer de keel- en tongspieren en zachte weefsels ontspannen en inzakken. Daardoor stopt een persoon met ademen tijdens de slaap, waarbij de luchtweg herhaaldelijk gedeeltelijk (hypopneu) of volledig (apneu) geblokkeerd raakt en er minder lucht in de longen komt. Tijdens een aanval van apneu of hypopneu daalt het zuurstofgehalte van de patiënt, wat leidt tot slaaponderbrekingen.

De ernst wordt bepaald aan de hand van de apneu-hypopneu-index of AHI. Die index geeft het aantal apneus en hypopneus per uur aan. Patiënten met matige en ernstige OSA hebben een speciale behandeling nodig volgens de richtlijnen die zijn gepubliceerd door wetenschappelijke verenigingen van slaapspecialisten.

OSA is een chronische ziekte, die de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt aantast. De prevalentie van OSA neemt toe als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en de toename van obesitas: de prevalentie is hoger dan 70% bij patiënten met morbide obesitas en diabetes[[Logan et al. J. Hypertension; O’Keefe and Patterson, Obes Surgery; Oldenburg et al,, Eur J Heart Failure; Einhorn et al. Endocrine Prac; Basseti et al. Stroke]].

Desondanks blijft OSA aanzienlijk ondergediagnosticeerd: in 2010 werd het diagnosepercentage voor OSA in de Verenigde Staten geschat op 15-20%[[Harvard Medical School Division of Sleep Medicine, The Price of Fatigue - The surprising economic costs of unmanaged sleep apnea, December 2010]].

 

Ernst van OSA

De ernst wordt bepaald aan de hand van de apneu-hypopneu-index of AHI. Die index geeft het aantal apneus en hypopneus per uur aan. Patiënten met matige en ernstige OSA hebben een speciale behandeling nodig volgens de richtlijnen die zijn gepubliceerd door wetenschappelijke verenigingen van slaapspecialisten.

OSA en gezondheidsrisico's

Onbehandelde OSA wordt geassocieerd met een hoger sterfterisico[[Young T. et al: Sleep Disordered Breathing and Mortality: Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1; 31(8): 1071–1078.]] en comorbiditeiten, waaronder hart- en vaatziekten, depressie en beroerte.

Klinische studies hebben aangetoond dat het sterftecijfer van patiënten met onbehandelde OSA significant toeneemt in de tijd[[Young T. et al: Sleep Disordered Breathing and Mortality: Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1; 31(8): 1071–1078.]]. Onbehandelde OSA wordt geassocieerd met een tweemaal hoger risico op een beroerte[[Wake up America: a national sleep alert : report of the National Commission on Sleep Disorders Research (1994)]] en een vijfmaal hoger risico op sterfte door hart- en vaatziekten[[Young T. et al: Sleep Disordered Breathing and Mortality: Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1; 31(8): 1071–1078.]]. OSA verhoogt het risico op hartfalen met 140%[[Daniel Bratton. CPAP vs MA Devices and Blood Pressure in Patients With Obstructive Sleep ApneaA Systematic Review and Meta-analysis. Jama 2015]].

Bovendien is er een verhoogde prevalentie van OSA met depressie, beroerte, coronaire hartziekte, atriumfibrilleren of therapieresistente hypertensie. Denkt u dat u lijdt aan OSA, bezoek dan uw huisarts, aangezien er veel behandelingen voor slaapapneu mogelijk zijn.

OSA-nl

Hebt u slaapapneu?

Veelvoorkomende symptomen van obstructieve slaapapneu*

Uw partner beklaagt zich over uw snurken

Het eerste en meest voorkomende teken van slaapapneu wordt meestal opgemerkt door uw partner: snurken. Uw bedpartner kan ook merken dat uw adem even stopt, voordat u naar lucht hapt.

U wordt moe wakker

Patiënten met OSA kunnen 's nachts meer dan 30 keer per uur stoppen met ademen. Dat veroorzaakt regelmatige micro-ontwakingen, waardoor u zich overdag uitgeput kunt voelen.

U voelt zich overdag slaperig

Behalve dat u zich 's ochtends niet uitgerust voelt, kunnen de volgende systemen optreden:

  • Slaperigheid overdag
  • Aanhoudende vermoeidheid
  • Verhoogde prikkelbaarheid overdag
  • Gebrek aan concentratie en energie
  • Gewichtstoename
  • Neerslachtigheid
  • Seksuele stoornis

*Deze symptomen zijn niet altijd te wijten aan obstructief slaapapneu. Praat met uw arts om tot de juiste diagnose te komen.

 

 

Genio

OSA en Genio®

Genio® houdt uw luchtweg 's nachts open, zonder slang, geluid of machines. Het is dé behandeling voor slaapapneu zonder enige beperkingen. Dankzij Genio® kunt u weer rustig en ongestoord slapen.

bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
Cookie Settings