DISCLAIMER

Dit deel van de website is uitsluitend bedoeld
voor professionele zorgverleners.

Genio® voor professionele zorgverleners

Het bedrijfseigen Genio®-systeem is 's werelds eerste en unieke batterijloze, draadloze en minimaal invasieve neurostimulator voor patiënten die lijden aan matige tot ernstige OSA. Door de neurostimulator los te koppelen van de voeding en dankzij de unieke tweezijdige stimulatie van de zenuw, brengt de Genio®-behandeling van slaapapneu een verschuiving teweeg in het huidige paradigma over OSA-therapie.

genio professional implant

Specifiek ontworpen
voor OSA-patiënten

In tegenstelling tot andere therapieën is het Genio®-systeem specifiek ontworpen voor de behandeling van OSA, met focus op de gebruiker.

Korte chirurgische ingreep

De chirurgische implantatie van de Genio®-neurostimulator is een minimaal invasieve ingreep, waarbij één incisie onder de kin volstaat. Onze draadloze en batterijloze neurostimulator stimuleert de tongspieren zodat de bovenste luchtweg tijdens de slaap open wordt gehouden.

Eenvoudig te gebruiken

Elke nacht wordt er een pleister onder de kin aangebracht om een rustgevende nacht voor uw patiënt te waarborgen. 82% van de gebruikers geeft aan tevreden te zijn over het Genio®-systeem[[Eastwood PR, Barnes M, MacKay SG, et al. Bilateral Hypoglossal Nerve Stimulation for Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea. Eur Respir J 2019; https://erj.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/13993003.01320-2019]]

 

 

 

 

Waarom Genio®?

Genio® is de disruptieve oplossing voor slaapapneu voor patiënten die lijden aan matige tot ernstige obstructieve slaapapneu of OSA. Genio® is 's werelds eerste en unieke batterijloze, draadloze en minimaal invasieve neurostimulator die ontworpen en ontwikkeld werd met focus op de gebruiker. Door beide kanten van de hypoglossale zenuw te stimuleren, houdt Genio® de bovenste luchtweg open tijdens de slaap, waardoor uw patiënt weer kan genieten van rustgevende nachten.

Het Genio®-systeem bestaat uit drie hoofdonderdelen
  • Implanteerbare stimulator – Genio® IS
  • Activatiechip – Genio® AC
  • Adhesieve Patch – Genio® DP
Responsive

Genio® implanteerbare stimulator

De implanteerbare stimulator is een klein zadelvormig implantaat dat bestaat uit een antenne (het 'zadel') en twee 'poten' die elk twee metalen pads bevatten, de elektroden. De Genio®-neurostimulator wordt onder de kin geïmplanteerd via een minimaal invasieve chirurgische ingreep. De elektroden van de stimulator sturen elektrische signalen naar zowel de linker- als rechtervertakking van de hypoglossale zenuw, waardoor beide kanten van de zenuw worden gestimuleerd, wat vervolgens zorgt voor een lichte voorwaartse beweging van het achterste deel van de tong. Dit proces van stimulatie en voorwaartse beweging helpt om de luchtweg open te houden, waardoor een normale ademhaling tijdens de slaap mogelijk is.

Responsive

Genio®-activatiechip

De activatiechip vormt de afneembare voeding van de implanteerbare stimulator en bevat het op de gebruiker afgestemde behandelprogramma en een batterij. Het ontwerp biedt belangrijke mogelijkheden voor toekomstige updates en upgrades of voor het toevoegen van aanvullende diensten aan het Genio®-systeem zonder de noodzaak voor een bijkomende operatie. De activatiechip moet dagelijks na elk gebruik worden opgeladen met behulp van de lader.

Responsive

Genio®-adhesieve patch

De wegwerppleister is een medische hechtpleister voor eenmalig gebruik, die op de huid onder de kin wordt aangebracht. De activatiechip wordt 's avonds op de adhesieve patch bevestigd: samen sturen ze de implanteerbare stimulator aan. Na gebruik kan de activatiechip van de adhesieve patch worden losgemaakt en kan de gebruikte pleister worden weggegooid.

Deze baanbrekende aanpak waarbij de neurostimulator wordt losgekoppeld van de voeding, is een uniek aspect van Genio® en is beschermd door eigen patenten.

BLAST OSA Studie

De BLAST OSA-studie[[Eastwood PR, Barnes M, MacKay SG, et al. Bilateral Hypoglossal Nerve Stimulation for Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea. Eur Respir J 2019]], gepubliceerd in de European Respiratory Journal, levert overtuigende gegevens over de veiligheid en effectiviteit van het Genio®-systeem en toont aan dat een behandeling met het Genio®-systeem resulteert in een significante verbetering van de symptomen van slaapapneu en de kwaliteit van leven van de patiënt.

 

Veilige therapie

De resultaten van de BLAST OSA-studie toonden aan dat het Genio®-systeem goed wordt verdragen en dat er tijdens de studie geen apparaatgerelateerde ernstige ongewenste voorvallen zijn gemeld.

Effectieve therapy

De BLAST OSA-studie toonde een verlaging van 45,6% in AHI (p < 0,001) aan en een verlaging van de zuurstofdesaturatie-index (ODI) met 48,7% (p < 0,001), wat in lijn is met andere technologieën voor nervus hypoglossus stimulatie (HGNS) die op hetzelfde moment prestaties rapporteerden.

Hoge therapietrouw

Uit de gegevens van de BLAST OSA-studie bleek een hoge therapietrouw, waarbij 91% van de patiënten aangaf het Genio®-systeem meer dan vijf dagen per week te gebruiken, terwijl 77% van de patiënten een nachtelijk gebruik van meer dan 5 uur per nacht na 6 maanden meldde.

Verbetering van de levenskwaliteit

De resultaten van de BLAST OSA-studie toonden aan dat de kwaliteit van leven van patiënten significant verbeterde, zoals bepaald aan de hand van de FOSQ-10-vragenlijst, met een stijging van de score met 1,9 eenheden (p = 0,0157) en een afname van de slaperigheid overdag (ESS-score) met 3,0 eenheden (p = 0,0113).

Afname snurken

Bovendien daalde het percentage bedpartners dat melding maakte van luid, zeer intens snurken, of aangaf de slaapkamer te verlaten wegens het snurken van de partner, van 96% bij de baseline naar 35% bij 6 maanden na de implantatie.

Chirurgische implantatieprocedure

De implantatieprocedure wordt uitgevoerd door een getrainde en gecertificeerde chirurg. De ingreep vereist slechts één incisie, duurt ongeveer één uur en wordt uitgevoerd onder algehele narcose. De implanteerbare stimulator is de enige geïmplanteerde component van het Genio®-systeem. Het hulpmiddel wordt over de kin-tongspier geplaatst, in de buurt van de hypoglossale zenuw van de tong.

Indicatie voor gebruik van Genio®

Het Genio®-systeem wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten die lijden aan matige tot ernstige OSA met een apneu-hypopneu-index (AHI) van 15 of hoger, maar niet hoger dan 65.

Het is bedoeld als tweedelijnsbehandeling voor patiënten die PAP-therapie niet verdragen of hebben geweigerd of bij wie die therapie heeft gefaald. Falen van de PAP-behandeling wordt gedefinieerd als een onvermogen om OSA te verminderen (AHI > 15 ondanks PAP-gebruik). PAP-intolerantie wordt gedefinieerd als:

  • onmogelijkheid om PAP te gebruiken (< 5 nachten per week; gebruik gedefinieerd als ≥ 4 uur per nacht) of
  • onbereidheid om PAP te blijven gebruiken (bijvoorbeeld: de patiënt geeft het CPAP-systeem terug na een poging om het te gebruiken).

Om in aanmerking te komen voor het gebruik van het Genio®-systeem moeten patiënten een BMI van maximaal 35 kg/m² hebben.

 

bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
Cookie Settings